Østerbø Fjellstove

Fiske og jakt

Fiske
Området rundt Østerbø Fjellstove gir mange muligheter for fiske i elver og fjellvann.
Vi selger fiskekort. Ved Aurdalsvatnet har vi en robåt til utleie for våre gjester.
I Aurland kommune har 6 privateide fiskesoner gått sammen med Aurland Statsalmenning om et felles fiskekort. Dette området dekker over 200 vann i tillegg til elver og bekker.
Det er mulig å kjøpe fiskekort for hver enkelt sone, eller Aurlandskortet som dekker alle sonene.
Østerbø Fjellstove ligger i sone 4 – Aurlandsdalen.

Les mer her http://www.inatur.no/infopages/00/18/84/85/Aurlandskortet-hoegfjellsfiske-i-Skarvheimen.html

Småviltjakt

Les mer her http://www.inatur.no/infopages/01/27/02/55/Fjellstyre-Smaaviltjakt-i-Aurland-statsallmenning.html